Poruka autorima - Crni Bombarder Portal

Poštovani autori,

U toku je migracija na nove servere sa većim resursima zbog boljeg učitavanja portala kao i podržavanja većeg broja online čitalaca .

Zahvaljujući zajedničkom radu napredujemo izuzetnom brzinom i potrebe za resursima su veće. 

U poslednjim danima na portalu, konstantno je bilo više od 700 čitalaca u isto vrijeme, što je dovodilo do problema u radu servera.

Novi serveri će biti jači uz mogućnost povećavanja resursa bez smetnji u radu portala.

Dakle, u narednom periodu ne očekujemo smetnje u radu portala Crni Bombarder.

Trenutne smetnje biće otklonje u toku dana/noći i portal će funkcionisati sa punim potencijalom od sutra. Ova migracija zahtjeva promjenu nameservera koja traje 48h. 

Veoma smo zahvalni na Vašem razumjevanju i angažovanju.